Bekötések, közművek jogszabály változása!

„Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének
díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése. A rácsatlakozáskor történő kivitelezés költségéből a bekötési vízmérő és annak felszerelése díjmentes. A jogszabály szerinti, fentiekben ismertetett mentesség a 2017. július 1-jén már megrendelt, illetve még nem megvalósult kivitelezésekhez kapcsolódó szolgáltatásokra is vonatkozik.”

Debreceni Víziközmű Zrt.